HAKKIMIZDA


Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı resmi gazetede yayınlanan ''HİTİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ'' kapsamında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.  7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu  tarafından yönetilmektedir. Ayrıca 13 üyeden oluşan birde Denetim Kurulu da faaliyet göstermektedir. 

Kısa adı HÜBAM olan merkezimiz insan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji konularında ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek, bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak, ilgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak, bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik ilgi ve bilgi birikimini arttırmak, bağımlılık alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkez olabilmek, bağımlılığın toplumda gelişimini önlemek amacıyla faaliyet göstermektedir. 

HÜBAM'ın faaliyet alanları; madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak, madde arz ve temini konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendirilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek, üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak, merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak, merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak, merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

2018 yılı itibariyle faaliyetlerine hızla başlamış olan HÜBAM tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik ve çalışmalarımızı internet sayfamızdan takip edebilir, bu faaliyetlere gönüllü katılım göstermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ